Espa Banner

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

Το Johny.gr είναι το ηλεκτρονικό κατάστημα πώλησης επαγγελματικών ηλεκτρικών συσκευών εστίασης και εξοπλισμού μπαρ (εφεξής «ηλεκτρονικό κατάστημα»), της εταιρείας με την επωνυμία «ΚΙΟΣΙΔΗΣ Ι.Κ.Ε./KIOSIDIS PRIVATE COMPANY P.C.» με το διακριτικό τίτλο «JOHNY» με έδρα στο 16 ο χλμ Θεσσαλονίκης-Σερρών, Τ.Κ 57200, με Α.Φ.Μ 999672173 και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ 038844805000, ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας info@johny.gr, τηλεφωνική γραμμή εξυπηρέτησης του ηλεκτρονικού καταστήματος: 23940 73536 – 537 (εφεξής «η εταιρεία»). Οι παρακάτω όροι και προϋποθέσεις καλύπτουν αποκλειστικά την πώληση προϊόντων σε φυσικά πρόσωπα (ιδιώτες) μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος της εταιρείας. Κάθε χρήστης που εισέρχεται και συναλλάσσεται στο ηλεκτρονικό κατάστημα (εφεξής «ο πελάτης») θεωρείται ότι συναινεί και αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους που εδώ διατυπώνονται, χωρίς καμία εξαίρεση. Η εταιρεία δύναται να μεταβάλλει οποτεδήποτε τους όρους χρήσης.

1. Πληροφορίες & Προϊόντα

Οι πληροφορίες που αναγράφονται στο ηλεκτρονικό κατάστημα σε σχέση με την ταυτότητα της εταιρείας αλλά και των χαρακτηριστικών των προϊόντων της είναι αληθείς, ακριβείς και πλήρεις, επιφυλασσομένης της εταιρείας για τυχόν τυπογραφικά λάθη που προέκυψαν εκ παραδρομής και για λόγους ανωτέρας βίας, τα οποία δεν την δεσμεύουν και οφείλει να τα διορθώσει μόλις τα αντιληφθεί.

2. Περιορισμός Ευθύνης

Η Εταιρεία οφείλει να συμμορφώνεται με τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα αναφορικά με την πώληση, καθώς και τις διατάξεις του Ν. 2251/1994 για την Προστασία των Καταναλωτών όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. Συγκεκριμένα, η εταιρεία οφείλει να ενημερώνει τον πελάτη για τα χαρακτηριστικά, τις προδιαγραφές, την τιμή και τη διαθεσιμότητα ή μη των προϊόντων της. Η Εταιρεία δεν ευθύνεται για τυχόν μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων σε προϊόντα ή/και πληροφορίες που διατίθενται μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος και δεν φέρει ευθύνη, ούτε υποχρέωση αποζημίωσης για οποιαδήποτε ζημιά και ηθική βλάβη που προκύπτει από αδυναμία παροχής υπηρεσιών υποστήριξης και δεν εγγυάται ότι δεν θα υπάρξουν λάθη ή δυσλειτουργίες στο ηλεκτρονικό κατάστημα.

3. Ευθύνη του πελάτη

Κάθε πελάτης είναι ελεύθερος να κάνει χρήση του site σύμφωνα με τον Νόμο και τα χρηστά ήθη. Η ευθύνη για τα περιεχόμενα των συναλλαγών ανήκει αποκλειστικά στον πελάτη και η εταιρεία δεν διορθώνει ούτε παρεμβαίνει στα δεδομένα που μεταφέρει ο πελάτης. Ο εκάστοτε πελάτης του ηλεκτρονικού καταστήματος οφείλει να συμπληρώνει με ακρίβεια τα πεδία που ζητούνται για την ολοκλήρωση της παραγγελίας καθώς και τα πεδία που συμπληρώνει στη φόρμα επικοινωνίας, η οποία είναι διαθέσιμη στο ηλεκτρονικό κατάστημα. Η χρήση του site υπόκειται στους Ελληνικούς, Ευρωπαϊκούς και τους Διεθνείς νόμους και ο πελάτης συμφωνεί να μην χρησιμοποιείται το site του ηλεκτρονικού καταστήματος με σκοπό να παραβιάσει αυτούς τους νόμους. Οι τιμές του ηλεκτρονικού καταστήματος μπορούν να αλλάξουν οποτεδήποτε χωρίς προειδοποίηση.

4. Δικαιώματα Πνευματικής & Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας

Το ηλεκτρονικό κατάστημα περιλαμβάνει σήματα, διακριτικούς τίτλους, φωτογραφικό υλικό, σχέδια κ.α, τα οποία αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία της εταιρείας και προστατεύεται από τις ισχύουσες διατάξεις της ελληνικής νομοθεσίας, του Ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων ή πνευματική ιδιοκτησία τρίτων για την οποία η εταιρεία έχει λάβει άδεια χρήσης για τις δικές της αποκλειστικά ανάγκες και για τη λειτουργία του ηλεκτρονικού καταστήματος. Επιπλέον, οποιοδήποτε λογισμικό διατίθεται για φόρτωση (downloading) από αυτόν τον διακομιστή, αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία της εταιρείας. Απαγορεύεται οποιαδήποτε αντιγραφή, μεταφορά ή δημιουργία παράγωγης εργασίας με βάση το περιεχόμενο αυτό ή παραπλάνηση του κοινού σχετικά με τον πραγματικό πάροχο του ηλεκτρονικού καταστήματος. Η αναπαραγωγή, διάδοση, μετάδοση, αναμετάδοση του υλικού, ή οποιαδήποτε άλλη χρήση του περιεχομένου με οποιοδήποτε τρόπο ή μέσο για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς επιτρέπεται μόνο κατόπιν προηγούμενης έγγραφης συναίνεσης της εταιρείας ή οποιουδήποτε άλλου δικαιούχου των πνευματικών δικαιωμάτων.

5. Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Η προστασία των προσωπικών δεδομένων του Πελάτη διέπεται από τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων 2016/679/ΕΕ και το ισχύον εθνικό και
ευρωπαϊκό νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο για την προστασία προσωπικών δεδομένων. Για την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων μπορείτε να μεταβείτε στην ενότητα
Πολιτική Απορρήτου.

Μετάβαση στο περιεχόμενο