Espa Banner

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ – ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

Η εταιρεία με την επωνυμία «ΚΙΟΣΙΔΗΣ Ι.Κ.Ε./KIOSIDIS PRIVATE COMPANY P.C.» με το διακριτικό τίτλο «JOHNY» που εδρεύει στο 16 ο χλμ Θεσσαλονίκης-Σερρών, Τ.Κ 57200, με Α.Φ.Μ 999672173 και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ 038844805000, ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας [email protected], τηλεφωνική γραμμή εξυπηρέτησης του ηλεκτρονικού καταστήματος: 23940 73536 – 537, ως υπεύθυνη επεξεργασίας, συλλέγει, αποθηκεύει, χρησιμοποιεί και εν γένει επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα σας όταν επισκέπτεστε, εγγράφεστε ή χρησιμοποιείτε τον δικτυακό τόπο της Εταιρείας.

Η παρούσα Πολιτική Απορρήτου περιγράφει τον τρόπο χρήσης, κοινοποίησης και προστασίας των προσωπικών δεδομένων σας, τις επιλογές που διαθέτετε αναφορικά με τα προσωπικά δεδομένα σας, καθώς και πώς μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας. Για απορίες σας σχετικά με την παρούσα Πολιτική Απορρήτου, αλλά και κάθε ζήτημα σχετικό με την επεξεργασία των Δεδομένων σας και την άσκηση των δικαιωμάτων σας, μπορείτε να απευθύνεστε στον Υπεύθυνο Προστασίας δεδομένων (DPO) της Εταιρείας στην διεύθυνση «ΚΙΟΣΙΔΗΣ Ι.Κ.Ε./KIOSIDIS PRIVATE COMPANY P.C.», 16 ο χλμ Θεσσαλονίκης-Σερρών, Τ.Κ 57200, με Α.Φ.Μ 999672173 και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ 038844805000, ή ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected]

1. Ορισμός

Ο όρος «προσωπικά δεδομένα», αναφέρεται σε πληροφορίες φυσικών προσώπων, όπως ονοματεπώνυμο, ταχυδρομική διεύθυνση, ηλεκτρονική διεύθυνση, τηλέφωνο επικοινωνίας κ.ά., οι οποίες προσδιορίζουν ή μπορούν να προσδιορίσουν την ταυτότητα σας, εφεξής «Προσωπικά Δεδομένα».

2. Επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων

Η επεξεργασία προσωπικών δεδομένων περιλαμβάνει μία πράξη ή μία σειρά πράξεων που πραγματοποιείται με ή χωρίς τη χρήση αυτοματοποιημένων μέσων, σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ή σε σύνολα δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως η συλλογή, η καταχώριση, η οργάνωση, η διάρθρωση, η αποθήκευση, η προσαρμογή ή η μεταβολή, η ανάκτηση, η αναζήτηση πληροφοριών, η χρήση, η κοινολόγηση με διαβίβαση, η διάδοση ή κάθε άλλη μορφή διάθεσης, η συσχέτιση ή ο συνδυασμός, ο περιορισμός, η διαγραφή ή η καταστροφή.

3. Υποχρεωτική παραχώρηση προσωπικών δεδομένων

Η παραχώρηση των προσωπικών σας δεδομένων την Εταιρεία, μπορεί να είναι απαραίτητη για να επιτευχθούν οι σκοποί που προσδιορίζονται στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου ή να είναι προαιρετική. Η υποχρεωτική ή προαιρετική φύση της παραχώρησης Δεδομένων επισημαίνεται με έναν αστερίσκο (*) δίπλα στα προσωπικά δεδομένα υποχρεωτικού χαρακτήρα.

Εφόσον δεν συναινείτε στην παραχώρηση των στοιχείων που επισημαίνονται ως υποχρεωτικά στην ιστοσελίδα της εταιρείας, τότε δεν θα μπορεί να ολοκληρωθεί ο σκοπός της συλλογής των δεδομένων αυτών και μπορεί να μην ολοκληρωθεί η διαδικασία κατάρτισης της σύμβασης πώλησης. Η παραχώρηση επιπρόσθετων προσωπικών δεδομένων στην Εταιρεία, πέραν εκείνων που επισημαίνονται ως υποχρεωτικά, είναι προαιρετική και δεν επιφέρει συνέπειες σχετικά με τους κύριους σκοπούς της συλλογής δεδομένων.

4. Ποια Προσωπικά δεδομένα συλλέγουμε

Φροντίζουμε να συλλέγουμε μόνο τα απολύτως απαραίτητα Δεδομένα σας, τα οποία είναι κατάλληλα και σαφή για τον σκοπό που προορίζονται. Αυτά τα Δεδομένα περιλαμβάνουν τα
εξής:

 • Δεδομένα κατά τη δημιουργία λογαριασμού του πελάτη στο ηλεκτρονικό κατάστημα της εταιρείας. Υποχρεωτικά εδώ συμπληρώνεται η ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail) και ο κωδικός πρόσβασης (login password). Προαιρετικά συμπληρώνετε το όνομα, επίθετο, ημερομηνία γέννησης, ταχυδρομική διεύθυνση, αριθμό τηλεφώνου.
 • Στοιχεία από τις συναλλαγές με την εταιρεία μας μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος ή τηλεφωνικής παραγγελίας
 • Στοιχεία επισκεψιμότητας της ιστοσελίδας μας ή άλλων ιστοσελίδων που περιηγηθήκατε πριν από εμάς
 • Πληροφορίες που συλλέγονται από τη χρήση cookies στο πρόγραμμα περιήγησης σας.
 • Αντίγραφα των εγγράφων που παρέχετε για να αποδείξετε την ηλικία ή την ταυτότητά σας, όταν το απαιτεί ο νόμος (όπως αντίγραφο αστυνομικής)
 • Πληροφορίες πληρωμής
 • Τα σχόλιά σας και τις κριτικές των προϊόντων της εταιρείας μας
 • Καταγραφή τηλεφωνικής επικοινωνίας με υπάλληλο της εταιρείας μας, για λόγους διασφάλισης απόδειξης των συναλλαγών και βελτίωσης της ποιότητας των υπηρεσιών μας.
 • ΑΝΗΛΙΚΟΙ ΧΡΗΣΤΕΣ: Συμμορφωνόμαστε με τη νομοθεσία και δεν επιτρέπουμε σε παιδιά να εγγράφονται ως χρήστες στο ηλεκτρονικό κατάστημα ή να συναλλάσσονται με την εταιρεία όταν είναι κάτω από 16 ετών. Θα ζητήσουμε τη συγκατάθεση του γονέα.

5. Πώς χρησιμοποιούμε τα Δεδομένα σας

5.1. Συλλέγοντας τα προσωπικά δεδομένα του πελάτη, μπορούμε να κάνουμε διάφορες προσφορές για τα προϊόντα μας, που μπορεί να σας ενδιαφέρουν. Το νομοθετικό πλαίσιο για την προστασία των προσωπικών δεδομένων, επιτρέπει τη συλλογή αυτών δεδομένων με σκοπό να κατανοήσουμε τις ανάγκες των πελατών μας και να διασφαλίσουμε ένα ποιοτικό επίπεδο εξυπηρέτησης. Εάν δεν επιθυμεί ο πελάτης να μοιραστεί τα προσωπικά του δεδομένα, ή αρνηθεί ορισμένα δικαιώματα επικοινωνίας, η εταιρεία μπορεί να είναι σε θέση να σας εξυπηρετήσει, όπως για παράδειγμα όταν ο πελάτης ζητά ενημέρωση πότε ένα προϊόν είναι και πάλι διαθέσιμο ή περισσότερες πληροφορίες για τα χαρακτηριστικά του.

Σας ενημερώνουμε ότι η επεξεργασία των Δεδομένων σας διεξάγεται είτε από το ειδικά εξουσιοδοτημένο προσωπικό της Εταιρείας, είτε μέσω συστημάτων πληροφορικής και ηλεκτρονικών συσκευών από την Εταιρεία και κατ’ εξαίρεση από τρίτους, οι οποίοι, έχοντας δεσμευτεί συμβατικά για την τήρηση εμπιστευτικότητας και την προστασία των Δεδομένων σας διεξάγουν εργασίες που είναι απαραίτητες για την επίτευξη των σκοπών που συνδέονται αυστηρά με τη χρήση της ιστοσελίδας μας και την πώληση προϊόντων αυτής.

5. 2. Παραγγελίες προϊόντων: Η Εταιρεία επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα, ώστε να ολοκληρωθεί η σύμβαση πώλησης, να διεκπεραιωθεί η παραγγελία και παράδοση των προϊόντων, να εκδώσει και να σας αποστείλει ηλεκτρονικά τα φορολογικά σας παραστατικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail) που εσείς οι ίδιοι έχετε δηλώσει στο ηλεκτρονικό της κατάστημα, να παρέχει υπηρεσίες εξυπηρέτησης πελατών, να συμμορφωθεί με νομικές υποχρεώσεις, να αντικρούσει, εγείρει ή ασκήσει νομικές απαιτήσεις. Εάν δεν συλλέξουμε τα Δεδομένα σας κατά την ολοκλήρωση της παραγγελίας από το ηλεκτρονικό μας κατάστημα, δεν θα μπορέσουμε να επεξεργαστούμε την παραγγελία σας και να συμμορφωθούμε με τις νομικές μας υποχρεώσεις. Ενδέχεται να χρειαστεί να μεταβιβαστούν τα Δεδομένα σας σε τρίτους για την παράδοση του προϊόντος που έχετε επιλέξει, καθώς επίσης και την υλοποίηση της διαδικασίας ηλεκτρονικής τιμολόγησης αυτών από την Εταιρεία μας, σύμφωνα με τις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας. Επιπλέον, μπορούμε να διατηρήσουμε τα Δεδομένα σας για εύλογο χρονικό διάστημα προκειμένου να εκπληρώσουμε τις συμβατικές μας υποχρεώσεις, όπως επιστροφές προϊόντων, όπως η σχετική νομοθεσία προβλέπει.

5.3. Δημιουργία Λογαριασμού Πελάτη: Η Εταιρεία επεξεργάζεται Δεδομένα σας προκειμένου να σας παρέχει τις λειτουργίες λογαριασμού και να διευκολυνθεί η σύναψη αγοράς προϊόντων από το ηλεκτρονικό κατάστημα.

5.4. Επικοινωνία: Η Εταιρεία χρησιμοποιεί τα προσωπικά σας δεδομένα, προκειμένου να μπορεί ανταποκριθεί και να απαντά στα αιτήματα ή ερωτήματα που υποβάλλετε, στα αιτήματα επιστροφής χρημάτων ή και στις καταγγελίες. Η εταιρεία μπορεί να διατηρεί αρχείο αιτημάτων από τον πελάτη, ώστε να μπορεί να εξελίξει την ποιότητα των συναλλαγών της. Κατά την αποστολή των προϊόντων στη διεύθυνση που δήλωσε ο πελάτης, η εταιρεία θα μοιραστεί τα προσωπικά σας δεδομένα με τρίτο πρόσωπο που παρέχει υπηρεσία, όπως κάποιον μεταφορέα-courier ή έναν τεχνικό που επισκέπτεται το σπίτι σας. Χωρίς να μοιράζεστε τα προσωπικά σας δεδομένα, δεν θα είχαμε τη δυνατότητα να ικανοποιήσουμε το αίτημά σας.

5.5. Προστασία του λογαριασμού σας από απάτες και άλλες παράνομες δραστηριότητες: Αυτό περιλαμβάνει τη χρήση των Δεδομένων σας για τη συντήρηση, ενημέρωση και προστασία του λογαριασμού σας. Παρακολουθούμε επίσης τη δραστηριότητα περιήγησης μαζί μας για να εντοπίσουμε και να επιλύσουμε γρήγορα τυχόν προβλήματα και να προστατέψουμε την ακεραιότητα της ιστοσελίδας μας. Όλα τα παραπάνω αποτελούν μέρος του νόμιμου συμφέροντός μας. Για παράδειγμα, ελέγχουμε τον κωδικό πρόσβασής σας όταν συνδέεστε και χρησιμοποιούμε αυτοματοποιημένη παρακολούθηση διευθύνσεων IP για να εντοπίσουμε πιθανές ψευδείς εισόδους από απροσδόκητες τοποθεσίες.

5.6. Ηχογραφήσεις τηλεφωνικών κλήσεων: Όταν καλείτε στο τηλεφωνικό κέντρο της εταιρείας προκειμένου να ενημερωθείτε για υφιστάμενες παραγγελίες ή/και να προχωρήσετε
σε νέες παραγγελίες προϊόντων, η Εταιρεία μας προβαίνει στην καταγραφή των κλήσεων στο πλαίσιο διασφάλισης απόδειξης των συναλλαγών. Στο πλαίσιο αυτό, λαμβάνετε από εμάς
ενημέρωση μέσω ηχογραφημένης ειδοποίησης ότι η κλήση σας θα ηχογραφηθεί πριν από την έναρξη της τηλεφωνικής συνομιλίας. Μέσω της ηχογράφησης η Εταιρεία μας δύναται να
αποδείξει τα όσα συμφωνήθηκαν προφορικά μαζί σας, σε περίπτωση αμφισβήτησης. Εφόσον δεν επιθυμείτε την ηχογράφηση της φωνής σας, μπορείτε πάντα να επιλέξετε να
επικοινωνήσετε μαζί μας γραπτώς, μέσω της διαθέσιμης φόρμας επικοινωνίας. Μπορείτε να λάβετε αντίγραφο των καταγεγραμμένων συνομιλιών ανά πάσα στιγμή αποστέλλοντας
σχετικό μήνυμα στην ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected].

5.7. Επεξεργασία των πληρωμών με σκοπό την αποτροπή δόλιων συναλλαγών: H επεξεργασία για το σκοπό αυτό, διασφαλίζει τα επιχειρηματικά συμφέροντα της εταιρείας και των πελατών της προστατεύοντας τους από ηλεκτρονικές απάτες (phising)

5.8. Για τη συμμόρφωσή μας με υποχρεώσεις μας που πηγάζουν από το νόμο: Για να συμμορφωθούμε με τις συμβατικές ή νομικές μας υποχρεώσεις να ανταλλάσσουμε δεδομένα με την επιβολή του νόμου. Για παράδειγμα, κατόπιν δικαστικής απόφασης για την ανταλλαγή δεδομένων με δικαστικές υπηρεσίες. Για να σας στείλουμε επικοινωνίες που απαιτούνται από το νόμο ή που είναι απαραίτητες για να σας ενημερώσουμε για τις αλλαγές στις υπηρεσίες που σας παρέχουμε. Για παράδειγμα, ενημερώσεις σχετικά με αυτές τις ειδοποιήσεις απορρήτου, ειδοποιήσεις ανάκλησης προϊόντος και νομικά απαιτούμενες πληροφορίες σχετικά με τις παραγγελίες σας. Αυτά τα μηνύματα υπηρεσίας δεν θα περιλαμβάνουν διαφημιστικό περιεχόμενο και δεν απαιτούν προηγούμενη συγκατάθεση όταν αποστέλλονται με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή με μήνυμα κειμένου (SMS). Εάν δεν χρησιμοποιήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα για τους σκοπούς αυτούς, δεν μπορούμε να συμμορφωθούμε με τις νομικές μας υποχρεώσεις.

6. Σκοπός επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων

Ο σκοπός της συλλογής των προσωπικών σας δεδομένων σχετίζεται με τα προϊόντα της εταιρείας και ειδικότερα για:

 • Τον τρόπο διαχείρισης της πώλησης προϊόντων π.χ. την επικοινωνία και ενημέρωση σας σχετικά με τη διαθεσιμότητα προϊόντων και την εξέλιξη παραγγελίας σας, την έκδοση και αποστολή των φορολογικών σας παραστατικών σε ηλεκτρονική μορφή (e-invoicing), την εκτέλεση της παραγγελίας σας, την αποστολή των προϊόντων, τη διαχείριση των οφειλών σας προς την εταιρεία, την πραγματοποίηση επιστροφών και την παροχή εγγυήσεων
 • τη συμμόρφωση με τις υποχρεώσεις που επιβάλλονται από την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία π.χ. φορολογική νομοθεσία, οδηγία για το ηλεκτρονικό εμπόριο
 • τον έλεγχο, βελτίωση και προσαρμογή σε προτιμήσεις και επιλογές σας σχετικά με προϊόντα της εταιρείας μας
 • την αποστολή, με ηλεκτρονικά ή παραδοσιακά μέσα, διοικητικών, τεχνολογικών, οργανωτικών ή/και εμπορικών πληροφοριών για προϊόντα ή/και υπηρεσίες της Εταιρείας.
 • την έρευνα ικανοποίησης των πελατών μας, την προώθηση προϊόντων, την αποστολή ενημερωτικών μηνυμάτων για τα προϊόντα και τις προσφορές της εταιρείας
 • Τη διασφάλιση απόδειξης των συναλλαγών κατά την καταγραφή των τηλεφωνικών μας κλήσεων, σε περίπτωση επικοινωνίας σας με τους εκπροσώπους του τηλεφωνικού μας κέντρου. Η νομοθεσία για την προστασία προσωπικών δεδομένων προβλέπει τις περιπτώσεις, ότε και η εταιρεία μπορεί να συλλέξει και να επεξεργαστεί προσωπικά δεδομένα του πελάτη όπως για παράδειγμα οι όροι της σύμβασης πώλησης.

7. Αποδέκτες των προσωπικών δεδομένων. Κοινοποίηση

7.1. Πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα του πελάτη, έχει το προσωπικό της εταιρείας, το οποίο έχει δεσμευτεί με τήρηση εμπιστευτικότητας και οι συνεργαζόμενες με εμάς επιχειρήσεις ή τρίτοι πάροχοι υπηρεσιών, οι οποίες επεξεργάζονται τα Δεδομένα σας ως Εκτελούντες την Επεξεργασία για λογαριασμό μας και σύμφωνα με τις εντολές μας. Η Εταιρεία κάνει κοινή χρήση των Δεδομένων σας με:

α) παρόχους υπηρεσιών που επεξεργάζονται προσωπικά δεδομένα για λογαριασμό της Εταιρείας, για παράδειγμα (ενδεικτικά) για την επεξεργασία πιστωτικών καρτών και πληρωμών, την ηλεκτρονική έκδοση και αποστολή των φορολογικών σας παραστατικών (e-invoicing), μεταφορές και παραδόσεις, φιλοξενία, διαχείριση και συντήρηση των δεδομένων μας, διανομή email, έρευνα και ανάλυση.

Όταν χρησιμοποιούμε τρίτους παρόχους υπηρεσιών συνάπτουμε συμφωνίες που τους υποχρεώνουν να εφαρμόζουν κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων.

β) Άλλους τρίτους φορείς, στον βαθμό που απαιτείται για τους εξής σκοπούς: (i) συμμόρφωση με κρατικό αίτημα, δικαστική απόφαση ή ισχύοντα νόμο, (ii) αποτροπή παράνομων χρήσεων της ιστοσελίδας του ηλεκτρονικού μας καταστήσματος ή παραβιάσεων των Όρων Χρήσης και των πολιτικών μας, (iii) προστασία της εταιρείας από αξιώσεις τρίτων, και (iv) συμβολή στην αποτροπή ή έρευνα περιπτώσεων απάτης (π.χ. παραχάραξη)

γ) Σε άλλους τρίτους όταν εσείς οι ίδιοι έχετε δώσει τη συγκατάθεσή σας

Στις παραπάνω περιπτώσεις υπό στοιχεία α- γ παρέχουμε μόνο τις απαραίτητες πληροφορίες με σκοπό την εκτέλεση των συγκεκριμένων υπηρεσιών των τρίτων, και ο σκοπός της χρήσης
των προσωπικών σας δεδομένων από αυτούς, καθορίζεται σε σύμβαση μεταξύ του τρίτου και της εταιρείας, με την οποία αυτοί δεσμεύονται να τηρούν εχεμύθεια, να μη στέλνουν
δεδομένα του πελάτη χωρίς την άδεια της εταιρείας, να λαμβάνουν μέτρα προστασίας και ασφάλειας και να συμμορφώνονται εν γένει στον Γενικό Κανονισμό ΕΕ 979/2016 (GDPR).
Συνεργαζόμαστε στενά μαζί τους για να διασφαλίσουμε ότι το απόρρητό σας είναι σεβαστό και προστατεύεται ανά πάσα στιγμή κι εφόσον διακοπεί η μεταξύ μας συνεργασία ή παροχή
των υπηρεσιών τους, για οποιοδήποτε λόγο, τότε τα δεδομένα σας θα διαγραφούν ή θα καταστούν ανώνυμα.

7.2. Διεθνής Μεταφορά Δεδομένων

Τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγουμε (ή επεξεργαζόμαστε) στο πλαίσιο του ηλεκτρονικού μας καταστήματος θα αποθηκεύονται στην Ελλάδα. Ωστόσο, μερικοί από τους παραλήπτες των Δεδομένων με τους οποίους η Εταιρεία μοιράζεται τα Προσωπικά Δεδομένα σας μπορεί να βρίσκονται σε άλλες χώρες εκτός από αυτήν στην οποία πραγματοποιήθηκε η αρχική συλλογή των Προσωπικών Δεδομένων σας. Η νομοθεσία στις εν λόγω χώρες μπορεί να μην παρέχει το ίδιο επίπεδο προστασίας δεδομένων σε σύγκριση με τη χώρα που παρείχε αρχικά τα Προσωπικά Δεδομένα σας. Εντούτοις, όταν μεταφέρουμε τα Προσωπικά Δεδομένα σας σε παραλήπτες σε άλλες χώρες, συμπεριλαμβανομένων των Η.Π.Α, δεσμευόμαστε να προστατεύουμε τα Προσωπικά δεδομένα σας όπως περιγράφεται στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου και σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Λαμβάνουμε μέτρα για τη συμμόρφωση με τις ισχύουσες νομικές απαιτήσεις για την μεταφορά προσωπικών δεδομένων σε παραλήπτες σε χώρες εκτός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή την Ελβετία που δεν εξασφαλίζουν επαρκές επίπεδο προστασίας. Χρησιμοποιούμε διάφορα μέτρα για να διασφαλίζουμε ότι τα Προσωπικά σας Δεδομένα που μεταφέρονται σε αυτές τις χώρες απολαμβάνουν επαρκή προστασία σύμφωνα με τους κανόνες προστασίας δεδομένων. Αυτά περιλαμβάνουν την υπογραφή των Συμβατικών Ρητρών, την πιστοποίηση ότι ο παραλήπτης έχει υιοθετήσει τους Ευρωπαϊκούς δεσμευτικούς κανόνες ή τηρεί την Ασπίδα Προστασίας (Privacy Shield) μεταξύ ΕΕ-ΗΠΑ και Ελβετία – ΗΠΑ.

8. Χρόνος διατήρησης των προσωπικών δεδομένων από την εταιρεία

Τα προσωπικά σας δεδομένα διατηρούνται στην εταιρεία για όσο χρόνο απαιτείται για την εκπλήρωση των σκοπών που αναφέρονται στην παρούσα Πολιτική απορρήτου, εκτός εάν η ισχύουσα νομοθεσία απαιτεί μεγαλύτερη περίοδο διατήρησης. Θα διατηρήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα για όσο διάστημα έχετε λογαριασμό στην Εταιρεία μας.

8.1. Αναφορικά με τα Προσωπικά σας Δεδομένα που σχετίζονται με αγορές προϊόντων, διατηρούμε αυτά τα δεδομένα για μεγαλύτερο διάστημα προκειμένου να συμμορφωθούμε με τις νομικές μας υποχρεώσεις (όπως τη φορολογική και εμπορική νομοθεσία και για λόγους παροχής εγγύησης). Στο τέλος αυτής της περιόδου διατήρησης, τα δεδομένα σας θα διαγραφούν πλήρως ή ανώνυμα, για παράδειγμα με τη συγκέντρωση με άλλα δεδομένα, έτσι ώστε να μπορούν να χρησιμοποιηθούν με μη αναγνωρίσιμο τρόπο για στατιστική ανάλυση και επιχειρηματικό προγραμματισμό.

8.2. Εάν η παραγγελία σας περιλάμβανε εγγύηση, τα σχετικά προσωπικά δεδομένα θα διατηρηθούν μέχρι το τέλος της περιόδου εγγύησης.

8.3. Η Εταιρεία μας διατηρεί τις ηχογραφημένες συνομιλίες που αφορούν στην απόδειξη εμπορικής συναλλαγής ή το προκαταρκτικό τμήμα αυτής στο πλαίσιο της συμβατικής σχέσης μαζί σας για χρονικό διάστημα 6 μηνών. Κατ’ εξαίρεση, η Εταιρεία μας δύναται να διατηρήσει τις ηχογραφημένες κλήσεις για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα στο πλαίσιο θεμελίωσης, άσκησης ή υποστήριξης των νομικών της αξιώσεων.

9. Ασφάλεια προσωπικών δεδομένων

Η εταιρεία μας δεσμεύεται να διαφυλάξει τα προσωπικά δεδομένα, κι έχει λάβει ενδεδειγμένα μέτρα για τα την ασφάλεια και την προστασία τούτων, από κάθε μορφής τυχαία ή αθέμιτη επεξεργασία. Χρησιμοποιούμε τις πιο σύγχρονες και προηγμένες μεθόδους, ώστε να εξασφαλίζεται η μέγιστη δυνατή ασφάλεια. Ο ιστότοπος johny.gr χρησιμοποιεί το πρωτόκολλο ………….., για ασφαλείς online εμπορικές συναλλαγές. Με αυτόν τον τρόπο κρυπτογραφούνται όλα τα Δεδομένα που παρέχετε, συμπεριλαμβανομένου του αριθμού της πιστωτικής σας κάρτας, του ονόματος καιτης διεύθυνσης σας, έτσι ώστε να μην μπορούν να αποκρυπτογραφηθούν ή να αλλαχθούν κατά την μεταφορά τους στο Internet.

Επιπρόσθετα, τα στοιχεία που χρησιμοποιούνται για την αναγνώρισή σας ως χρήστη λογαριασμού είναι δύο: ο Κωδικός Εισόδου (Username) και ο Προσωπικός Μυστικός Κωδικός Ασφαλείας (Password). Κάθε φορά που καταχωρείτε τα στοιχεία σας, σας παρέχεται πρόσβαση στον προσωπικό σας λογαριασμό. Η συγκεκριμένη διαδικασία επιτυγχάνεται με ασφάλεια μέσω της κρυπτογράφησης κατά την μεταφορά τους στο διαδίκτυο και τους εξυπηρετητές (servers) της Εταιρείας. Κατά τα ίδια πρότυπα, σας δίδεται η δυνατότητα να μεταβάλλετε τον Προσωπικό Μυστικό Κωδικό Ασφαλείας σας (Password) όσο συχνά εσείς επιθυμείτε. Μετά την καταχώρηση του επιθυμητού κωδικού, ο νέος κωδικός κωδικοποιείται και αποθηκεύεται στα συστήματα της Εταιρείας. Για τον λόγο αυτό, ο μόνος που γνωρίζει τον κωδικό σας είστε ο ίδιος και είστε αποκλειστικά υπεύθυνος για την διατήρηση της μυστικότητάς του κωδικού από τρίτα πρόσωπα.

10. Δικαιώματα του πελάτη

10.1.

A. Ενημέρωση: Ο πελάτης έχει δικαίωμα πρόσβασης στα προσωπικά του δεδομένα, που σημαίνει ότι δικαιούται να ενημερωθεί από την εταιρεία για το εάν επεξεργάζεται τα Δεδομένα του. Ο πελάτης μπορεί να ενημερωθεί για το σκοπό της επεξεργασίας, το είδος των δεδομένων σας που τηρούμε, σε ποιους τα δίνουμε, πόσο διάστημα τα αποθηκεύουμε, αν γίνεται αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων, αλλά και για τα λοιπά δικαιώματα σας, όπως διόρθωσης, διαγραφής δεδομένων, περιορισμού της επεξεργασίας και υποβολής καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.

Β. Διόρθωση: Εάν ο πελάτης διαπιστώσει ότι υπάρχουν λάθη ή ανακρίβειες στα προσωπικά του δεδομένα μπορεί να υποβάλλει στην εταιρεία αίτηση διόρθωσης (π.χ. διόρθωση ονόματος
ή ενημέρωση αλλαγής διεύθυνσης).

Γ. Δικαίωμα διαγραφής- δικαίωμα στη λήθη: Ο πελάτης δικαιούται να ζητήσει από την εταιρεία να διαγράψει τα προσωπικά του δεδομένα, εφόσον δεν είναι απαραίτητα για τους ως άνω αναφερόμενους σκοπούς επεξεργασίας ή εάν το επιθυμεί να ανακαλέσει την συναίνεση σας στις περίπτωση που αυτή είναι η μόνη νόμιμη βάση.

Δ. Δικαίωμα φορητότητας:  ο πελάτης μπορεί να ζητήσει από την εταιρεία να λάβει σε αναγνώσιμη μορφή τα Δεδομένα που έχει παράσχει ή να μας ζητήσει να τα διαβιβάσουμε σε άλλο υπεύθυνο επεξεργασίας.

Ε. Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας: ο πελάτης μπορεί να ζητήσει τον περιορισμό της επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων, για όσο χρόνο εκκρεμεί η εξέταση των
αντιρρήσεων σας ως προς την επεξεργασία.

Στ. Δικαίωμα εναντίωσης και ανάκλησης συγκατάθεσης: Μπορείτε να αντιταχθείτε στην επεξεργασία των Δεδομένων σας και εμείς θα σταματήσουμε την επεξεργασία των Δεδομένων σας, αν δεν υφίστανται άλλοι επιτακτικοί και νόμιμοι λόγοι που υπερισχύουν έναντι του δικαιώματος σας. Εάν έχετε δηλώσει τη συγκατάθεσή σας για τη συλλογή, επεξεργασία και χρήση των δεδομένων σας προσωπικού χαρακτήρα, μπορείτε να ανακαλέσετε την συγκατάθεσή σας ανά πάσα στιγμή με μελλοντική ισχύ.

10.2. Άσκηση των δικαιωμάτων του πελάτη

Για να ασκήσετε τα δικαιώματα σας μπορείτε να υποβάλλετε σχετικό αίτημα στον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων (Data Protection Officer) στην ταχυδρομική διεύθυνση της Εταιρείας «ΚΙΟΣΙΔΗΣ Ι.Κ.Ε./KIOSIDIS PRIVATE COMPANY P.C.» με το διακριτικό τίτλο «JOHNY» με έδρα στο 16 ο χλμ Θεσσαλονίκης-Σερρών, Τ.Κ 57200, ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected] με θέμα «Άσκηση Δικαιώματος που αφορά στα Προσωπικά Δεδομένα» Περαιτέρω, για την προστασία της εμπιστευτικότητας των πληροφοριών σας, θα σας ζητήσουμε να επαληθεύσετε την ταυτότητά σας προτού προχωρήσετε σε οποιοδήποτε αίτημα υποβάλετε με βάση την παρούσα Πολιτική Απορρήτου. Εάν έχετε εξουσιοδοτήσει ένα τρίτο μέρος να υποβάλει αίτημα εκ μέρους σας, θα του ζητήσουμε να αποδείξει ότι έχει την άδειά σας να ενεργήσει για αυτό το σκοπό.

11. Εφαρμοστέο Δίκαιο

Εφαρμοστέο Δίκαιο είναι το Ελληνικό Δίκαιο, όπως διαμορφώνεται σύμφωνα με το Γενικό Κανονισμό για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων 2016/679/ΕΕ, και εν γένει το ισχύον εθνικό και ευρωπαϊκό νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο για την προστασία προσωπικών δεδομένων. Αρμόδια δικαστήρια για τυχόν αναφυόμενες διαφορές σχετιζόμενες με τα Δεδομένα σας είναι τα Δικαστήρια της Θεσσαλονίκης.

12. Παραβίαση προσωπικών δεδομένων. Προσφυγή σε αρμόδιες Αρχές

Έχετε δικαίωμα να υποβάλλετε καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (ταχυδρομική δ/νση Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα, τηλ. 210. 6475600, δ/νση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) [email protected]), αν θεωρείτε ότι η επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων σας παραβιάζει τον ισχύον εθνικό και κανονιστικό πλαίσιο δίκαιο για την προστασία των προσωπικών δεδομένων.

13. Επικοινωνία

Αν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις που δεν έχουν καλυφθεί, ή σχόλια και προβληματισμούς που μπορεί να έχετε σχετικά με την Πολιτική Απορρήτου μας παρακαλούμε επικοινωνήστε με τον υπεύθυνο προστασίας δεδομένων μας ο οποίος θα χαρεί να σας βοηθήσει:

 • Email στην ηλεκτρονική διεύθυνση: [email protected] ή
 • Επιστολή προς τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων (Data Protection Officer) στη διεύθυνση 16ο χλμ Θεσσαλονίκης-Σερρών, Τ.Κ. 57200
Μετάβαση στο περιεχόμενο